SMÅDYRKLINIKKEN

Meieribygget i Ørsta, inngang fra baksiden.
Meieribygget i Ørsta, inngang fra baksiden. Kundeinnlogging
Vi har fått økt kapasitet og har åpent de fleste dagene.

Time bestiller du enklest her på nett. Her vil du se hvilket timer som er ledige.
Skriv gjerne i Notat feltet til slutt ekstra opplysninger som kan være til hjelp. Finner du ikke en tjeneste som passer, velg Andre Tjenestar og skriv i notatfeltet hva det gjelder.

For spørsmål ring 99 15 99 60 (den har dessverre ikke sms funksjon).

Vi tar alle typer kort, vipps og kontant.
Faktura kun etter avtale på forhånd.Vi utfører alle alminnelige veterinærtenester på hund, katt, gnagere og stuefugl.

Vi har spesialkompetanse innen tannbehandling.

Hos oss kan du få utført blant annet:
ID merking og utferdelse av pass
Tannundersøkelsre og behandling av tannsjukdommer og tannskader
Røntgenundersøkelse
HD og AD undersøkelse med moderne digitalt utstyr
Ultralydundersøkelse
Blodanalyser
Rådgivelse om fôring, stell og adferd

Velg tjeneste

Trinn 1

HUND

Vis

KATT

Vis

ANDRE KJÆLEDYR

Vis

HEST

Vis

Helsekontroll hund

 

Vanlig helsekontroll med vaksine

Kloklipp med sedasjon

 

Når hunden din har behov for å sove medan klørne vert klipt

Kloklipp hund

 

Sårskade hos hund og katt

 

Når du mistenkjer at det er betennelse i huda

Kuttskade hos hund

 

Når hunden din har fått eit sår og du tenkjer dette må syast.

Fjerne sting hos hund

 

Vi fjerner stinga etter 12-14 dagar.
Dette gjer vi gjerne fordi vi då får ein kontroll på at såret har grodd som det skal.

HD / AD røntging av hund

 

Vert gjort med vårt digitale røntgen, og sjølvsagt i narkose slik Norsk Kennelklub krev.
Du bør bestille avlesing av bilda på kennelklubben sine sider: http://web2.nkk.no/no/tjenester/helse/rontgenbilder/
Hunden må faste siste 8 timane før vi legg den i narkose.
Du må ta med deg originalt registreringsbevis til timen. Om ikkje får vi ikkje sendt inn bilda raskast råd.

Hormonbehandling hund ( eller katt)

 

Når du treng tid til oppfølgjande hormonbehandling på katten.

Kastrasjon av hund

 

Kastrasjon er i utgangspunktet ikkje lovleg og ein skal ha ein medisisnk grunn til å kastrere hund.
Ofte prøvar vi med hormonbehandling først, men dersom det ikkje fungerer og vi elles har medisinke grunnar til å meine at kastrering er best fjernar vi testiklar og bitestiklar kirurgisk.

Utvida sjekk av tenner hos hund

 

Når du veit eller har mistanke om at det er noko gale med ei eller fleire tenner hos hunden din.
Hunden vert lagt i narkose, vi sjekkar opp kvar enkelt tann, og tek røntgen før vi diskuterar kva som er naudsynt å gjere.

Tannsjekk med fjerning av tannstein hos hund og katt

 

Kontroll av tannhelsa til hunden din. Grunnleggande kontroll og fjerning av tannstein. Dette vert gjort medan hunden er sedert (søv).

Trekking av skadd eller betent tann

 

Ved behov for trekking av skadd eller betent tann hos hun eller katt.
Ofte etter at hunden / katten er undersøkt av annan veterinær som henviser hunden til oss.

Øyreundersøking ved mistanke om betennelse e l

 

Mange hundar kan oppleve plager med øyrene gjennom livet. Dette kan vere alt frå ein skikkeleg infeksjon til parasittar eller følgjeproblem ved allergi.
Vi sederer oftast hundane for å kunne gjere ei best mogleg vurdering av tilstand og beste behandling.
Det er difor lurt at hunden ikkje har fått mat siste 5-6 timane før undersøkinga.
Inkludert i prisen er ein etterkontroll 7-14 dagar etter.

Echinococcus behandling ved reise frå og til Norge

 

Mistanke om urinveisinfeksjon

 

Når hunden har problem med tissin, prøvar å tisse ofte, med lite i gangen, eller blod i urinen.
Det er flott om du kan ta med urinprøve så finn vi rettast behandling.

Andre tjenestar

 

Viss du treng noko som ikkje står som eit valg, velg denne tenesten og skriv kva det gjeld når du kjem til trinn 4 i notat feltet, gjerne legg ved namn på pasient.

Helsekontroll katt

 

Helsekontroll med vaksine katt

Halt katt/katt med bittskader/mistanke om broten fot

 

Katter får ofte bittskader og heldigvis berre svært sjeldan beinbrot.
Vi legg oftast katten i narkose før vi rydder opp i skade.
Katten får oftast både antibiotika og smertestillande. Den får ofte også etterbehandling.

Sårskade hos hund og katt

 

Når du mistenkjer at det er betennelse i huda

Fjerne sting hos katt

 

Vi fjerner sting etter 12-14 dagar.
Dette gjer vi gjerne fordi vi då får kontrollert at alt har gått fint med såret og med katten etter eit inngrep.
For kattar med vaksinasjonsbehov ved kastrering, gjer vi helst dette når vi tek sting slik at katten er i vaken tilstand.

Kastrering hannkatt

 

Kirurgisk kastrering av hannkatt lagt i narkose. Katten må vere 2,5 kilo tung og den bør vere 5 månadar eller eldre.
Den dagen du har avtale bør du ta bort kattematen slik at katten får 8 - 12 timar faste for den får narkose hos oss. Dette for å ha tryggare forhold for katten.

Kastrering hokatt

 

Kirurgisk fjerning av eggstokkar og livmor slik at katten ikkje kan få kattungar og heller ikkje har løpetid.
Katten må vere 2,5 kilo for tryggast mogleg narkose.
På same vis må katten faste ei stund den dagen vi skal gjere inngrepet. La katten ha tilgang til vatn, men ta vekk mat dei siste 8 - 12 timane før vi skal gje narkose.

Pelsklipp katt

 

For deg som har ein langhåra katt med mykje flokar. Katten vert lagt i narkose og så ryddar vi opp i flokane.

Hormonbehandling hund ( eller katt)

 

Når du treng tid til oppfølgjande hormonbehandling på katten.

Tannsjekk med fjerning av tannstein hos hund og katt

 

Kontroll av tannhelsa til hunden din. Grunnleggande kontroll og fjerning av tannstein. Dette vert gjort medan hunden er sedert (søv).

Trekking av skadd eller betent tann

 

Ved behov for trekking av skadd eller betent tann hos hun eller katt.
Ofte etter at hunden / katten er undersøkt av annan veterinær som henviser hunden til oss.

Mistanke om urinveisinfeksjon

 

Når hunden har problem med tissin, prøvar å tisse ofte, med lite i gangen, eller blod i urinen.
Det er flott om du kan ta med urinprøve så finn vi rettast behandling.

Andre tjenestar

 

Viss du treng noko som ikkje står som eit valg, velg denne tenesten og skriv kva det gjeld når du kjem til trinn 4 i notat feltet, gjerne legg ved namn på pasient.

Kastrasjon av hannkanin

 

Gjerast på kanin i full narkose.

Tannundersøking og behandling kanin

 

Kaniner har tenner som veks kontinuerleg. Ved feilstillingar eller mangelfull andel grovfor kan tenner vekse og gje kanina store vanskar med å få i seg mat.
Vi sederer kanina,og undersøkjer munnen før vi gjer dei tiltaka som er naudsynt.

Andre tjenestar

 

Viss du treng noko som ikkje står som eit valg, velg denne tenesten og skriv kva det gjeld når du kjem til trinn 4 i notat feltet, gjerne legg ved namn på pasient.

Vaksinasjon av hest Ørsta / Volda

 

Salgsattest hest Ørsta / Volda

 

Salgsattest med helseundersøkelse og bøyeprøver

Helseattest hest

 

Helseattest når stevnearrangør eller mottaker av hest som skal i trening krev dette.

Ultralyd hest

 

Både folikkelkontroll og drektighetskontroll av hoppe

Tannundersøkelse hest med enkel behandling

 

Sjekk av tenner på sedert hest med vurdering av tenner og munnhule, samt nødvendig tannrasp o l.

Kastrasjon av hingst

 

Ståande kastrasjon av normalt frisk hest

Ponnimåling

 

Sertifisert måling av ponni

Andre tjenestar hest

 

Når det er eitkvart du ikkje finn andre alternativ på.

Tannbehandling ved mistanke om utfordringar

 

Velg medarbeider

Trinn

Velg tidspunkt

Trinn

Legg inn kontaktopplysninger

Trinn

Bekreft avtale

Trinn

Nettbooking systemet er levert av