SMÅDYRKLINIKKEN

Meieribygget i Ørsta, inngang fra baksiden.
Meieribygget i Ørsta, inngang fra baksiden.
Smådyrklinikken i Ørsta og Smådyrklinikken Vipps & Go
Søk gjerne på Google Maps, du finner oss der.

1. februar 2022 opna vi sjølvbetjent butikk for salg av mat til hund og katt mellom kl 08.00 - 20.00, alle dager, også laurdag og søndag.
Der finn du Specific og Royal Canin, både vedlikehaldsfôr og diettfôr.
Din kode for dørlåsen er 1303, tast 1303 og avslutt med symbol for åpen kodelås.
Du betaler med Vipps (scan QR-koden, og du får opp hele menyen i Vippsbutikken, velg varer og antall, og betal. - Så enkelt!
Når du går ut låser du døra ved å trykke symbol for låst kodelås, så låser den seg automatisk.Smådyrklinikken

Time bestiller du enklast her på nett. Her vil du sjå kva timar som er ledige.
Skriv gjerne i Notat feltet til slutt ekstra opplysingar som kan vere til hjelp. Finn du ikkje ei teneste som passar, velg Andre Tjenestar og skriv i notatfeltet kva det gjeld.

Vi tek alle typar kort, vipps og kontant.
Faktura berre etter avtale på førehand.

For spørsmål, også om reseptar, ring 99 15 99 60 (den har dessverre ikkje sms funksjon).
Dersom du ikkje når oss på telefon, kan du prøve å kontakte veterinær på videokonsultasjon. Der er mange svært dyktige veterinærer som kan gi deg råd og svar.
På Facebooksida vår er det lenke til enkelte av disse.

Våre veterinærar:

Anne Stine Foldal Aam, tannhelse, alment hund, katt, stovefugl og gnagere

Marianne Barstad, reproduksjon, alment hund, katt, stovefugl og gnagere

Helge Ressem, tannhelse, alment hund og kattSammen så utfører vi alle alminnelige veterinærtjenester på hund, katt, gnagere og stuefugl.

Vi har spesialkompetanse utover det som er vanleg mellom Bergen og Trondheim innan tannbehandling.

Hos oss kan du få utført blant annet:
Vaksinering av hund og katt
ID merking og utferdelse av pass
Kastrering av dei fleste kjæledyr
Behandling av akutte sjukdommar og skader
Kirurgiske inngrep på hund, katt, gnager og fugl
Tannundersøking og behandling av tannsjukdommer og tannskader
Rotfylling utført av personell med ekstra utdanning på dette
Røntgenundersøking
HD og AD undersøking med moderne digitalt utstyr
Ultralydundersøking
Blodanalyser
Urinanalyser
Rådgjeving om fôring, stell og adferd
Ultralyd eller røntgen for drektighetskontroll av hund
Rettleiing for å finne optimalt parringstidpunkt av tispe

Velg tjeneste

Trinn 1

HUND

Vis

KATT

Vis

FUGL

Vis

GNAGER (Kanin,Marsvin, Hamster, Rotte, Mus)

Vis

HEST

Vis

Lam og kje

Vis

Vaksine hund med årlig helsekontroll

 
0

Årlig vaksine av frisk hund, dersom du ynskjer tilleggstenester skriv dei i kommentarfeltet

Kloklipp med sedasjon

 
0

Når hunden din har behov for å sove medan klørne vert klipt

Kloklipp hund

 
0

Kuttskade hos hund

 
0

Når hunden din har fått eit sår og du tenkjer dette må syast. Beskriv størrelsen på såret så godt du kan i kommentarfeltet. Kor gammalt er det?

Kløe hos hund

 
0

Når hunden klør. Skriv litt i kommentarfeltet. Kva klør den? Har det vart lenge? Er den raud i huda? Har den sår eller hot spots?

Mistanke om urinveisinfeksjon

 
0

Når hunden har problem med tissing, prøvar å tisse ofte, med lite i gangen, eller blod i urinen.
Det er flott om du kan ta med urinprøve så finn vi rettast behandling.

Mistanke om ørebetennelse

 
0

Mange hundar kan oppleve plager med øyrene gjennom livet. Dette kan vere alt frå ein skikkeleg infeksjon til parasittar eller følgjeproblem ved allergi.
Vi sederer oftast hundane for å kunne gjere ei best mogleg vurdering av tilstand og beste behandling.
Det er difor lurt at hunden ikkje har fått mat siste 5-6 timane før undersøkinga.
Inkludert i prisen er ein etterkontroll 7-14 dagar etter.

Diare/oppkast hos hund

 
0

Hunden min har diare og eller oppkast. Skriv litt i kommentarfeltet om kor sjuk hunden er. Kva er temperaturen? Normaltemperatur hos hund er 38,0-39,0 grader C, er det blod i oppkast eller avføring? Kor lenge har det vart?

Utvida sjekk av tenner hos hund med bedøvelse.

 
0

Når du veit eller har mistanke om at det er noko gale med ei eller fleire tenner hos hunden din.
Hunden vert lagt i narkose, vi sjekkar opp kvar enkelt tann, og tek røntgen før vi diskuterar kva som er naudsynt å gjere.

Tannsjekk med fjerning av tannstein hos hund og katt

 
0

Kontroll av tannhelsa til hunden din. Grunnleggande kontroll og fjerning av tannstein. Dette vert gjort medan hunden er sedert (søv).

Trekking av skadd eller betent tann

 
0

Ved behov for trekking av skadd eller betent tann hos hun eller katt.
Ofte etter at hunden / katten er undersøkt av annan veterinær som henviser hunden til oss.

Trekking av melketann/melketenner som ikkje fell ut sjølv.

 
0

Melketann som ikkje har ramla ut. Når kvalpen er omlag 5 månadar startar dei å felle melketennene, men av og til går dette ikkje heilt som det skal og då er det særleg hjørnetennene og oftast i overmunnen som vert ståande att.

Tannbehandling, utvidet med full munn tannrøntgen

 
0

Under anestesi blir det utført tannrøntgen av alle tennene, foretatt en vurdering av hva som må behandles/trekkes, fjernet tannstein og utført tanntrekking ved behov. Det blir evt satt opp time for sluttbehandling. Videre blir det lagt en plan for oppfølging.

Helseundersøkelse av (eldre) hund med blodprøve

 
0

Når hunden blir eldre kan det vere greit å ta ei blodprøve for å sjekke at lever og nyrer osv fungerer som dei skal, dette er særlig aktuelt hvis hunden forandrar seg,
f. eks med auka drikkelyst og meir tissing.
Vi ser også alltid over tennene og gir beskjed hvis noko bør gjerast.

Sjuk hund med ukjend årsak

 
0

Hunden min har dårlig almenntilstand, eg veit ikkje kva det kjem av. Forklar så godt som mulig i kommentarfelt. Har den mat- og drikkelyst? Har den feber? Normaltemperatur hos hund er 38,0 -39,0 grader C.

Fjerne sting hos hund

 
0

Vi fjerner stinga etter 12-14 dagar.
Dette gjer vi gjerne fordi vi då får ein kontroll på at såret har grodd som det skal.

HD / AD røntging av hund

 
0

Vert gjort med vårt digitale røntgen, og sjølvsagt i narkose slik Norsk Kennelklub krev.
Du bør bestille avlesing av bilda på kennelklubben sine sider: http://web2.nkk.no/no/tjenester/helse/rontgenbilder/
Hunden må faste siste 8 timane før vi legg den i narkose.
Du må ta med deg originalt registreringsbevis til timen. Om ikkje får vi ikkje sendt inn bilda raskast råd.

Hormonbehandling hund

 
0

Kjemisk kastrering av tispe eller hannhund

Kastrasjon av hund

 
0

Kastrasjon er i utgangspunktet ikkje lovleg og ein skal ha ein medisisnk grunn til å kastrere hund.
Ofte prøvar vi med hormonbehandling først, men dersom det ikkje fungerer og vi elles har medisinke grunnar til å meine at kastrering er best fjernar vi testiklar og bitestiklar kirurgisk.

Echinococcus behandling ved reise frå og til Norge

 
0

Røntgen drektighet

 
0

Når tispa er mer enn 48 dager drektig, kan man ta røntgen for å telle valper. Vi anbefalar å vente litt lenger, til det har gått ca 55 dagar.

Ultralyd drektighet

 
0

Fra dag 25 etter parring/inseminering kan man ta ultralyd for å se om tispa/hunnkatten er drektig

Veiledning om parringstidspunkt tispe

 
0

Hvis ei tispe skal parrast eller inseminerast er det viktig å bestemme tidspunktet for eggløysing så nøye som mulig. Vi kan ta blodprøve og måle progesteron på klinikken, vi tek også skjedeutstryk.

Andre tjenestar Hund

 
0

Viss du treng noko som ikkje står som eit valg, velg denne tenesten og skriv gjerne kva det gjeld når du kjem til trinn 5 på Notat.

Pelsklipp hos hund

 
0

Vaksine katt med årlig helsekontroll

 
0

Katten bør revaksinerast årlig. Ein helsesjekk er inkludert i besøket. Du får beskjed hvis katten har behov for tannsteinfjerning, trekking av tenner, eller bør opp eller ned i vekt for å nemne noko.

Halt katt/katt med bittskader/mistanke om broten fot

 
0

Katter får ofte bittskader og heldigvis berre svært sjeldan beinbrot.
Vi legg oftast katten i narkose før vi rydder opp i skade.
Katten får oftast både antibiotika og smertestillande. Den får ofte også etterbehandling.

Kastrering hannkatt

 
0

Kirurgisk kastrering av hannkatt lagt i narkose. Katten må vere 2,5 kilo tung og den bør vere 5 månadar eller eldre.
Den dagen du har avtale bør du ta bort kattematen slik at katten får 8 - 12 timar faste for den får narkose hos oss. Dette for å ha tryggare forhold for katten.
Kastrerte kattar bør stå på spesialfor resten av livet, det kan du kjøpe hos oss, på dyrebutikk eller på Felleskjøpet.

Kastrering hokatt

 
0

Kirurgisk fjerning av eggstokkar og livmor slik at katten ikkje kan få kattungar og heller ikkje har løpetid.
Katten må vere 2,5 kilo for tryggast mogleg narkose.
På same vis må katten faste ei stund den dagen vi skal gjere inngrepet. La katten ha tilgang til vatn, men ta vekk mat dei siste 8 - 12 timane før vi skal gje narkose.

Mistanke om urinveisinfeksjon

 
0

Når hunden har problem med tissing, prøvar å tisse ofte, med lite i gangen, eller blod i urinen.
Det er flott om du kan ta med urinprøve så finn vi rettast behandling.

Katt med dårlig matlyst og/eller drikkelyst.

 
0

Kva temperatur har katten, kor gammal er den? Kor lenge har det vart? Har den gått ned i vekt? Beskriv så godt du kan i kommentarfeltet.

Fjerne sting hos katt

 
0

Vi fjerner sting etter 12-14 dagar.
Dette gjer vi gjerne fordi vi då får kontrollert at alt har gått fint med såret og med katten etter eit inngrep.
For kattar med vaksinasjonsbehov ved kastrering, gjer vi helst dette når vi tek sting slik at katten er i vaken tilstand.

Pelsklipp katt

 
0

For deg som har ein langhåra katt med mykje flokar. Katten vert lagt i narkose og så ryddar vi opp i flokane.

Tannsjekk med fjerning av tannstein hos hund og katt

 
0

Kontroll av tannhelsa til hunden din. Grunnleggande kontroll og fjerning av tannstein. Dette vert gjort medan hunden er sedert (søv).

Trekking av skadd eller betent tann

 
0

Ved behov for trekking av skadd eller betent tann hos hun eller katt.
Ofte etter at hunden / katten er undersøkt av annan veterinær som henviser hunden til oss.

Tannbehandling, utvidet med full munn tannrøntgen

 
0

Under anestesi blir det utført tannrøntgen av alle tennene, foretatt en vurdering av hva som må behandles/trekkes, fjernet tannstein og utført tanntrekking ved behov. Det blir evt satt opp time for sluttbehandling. Videre blir det lagt en plan for oppfølging.

Helseundersøkelse av eldre katt med blodprøve

 
0

Eldre kattar er utsett for nyresvikt. Hvis katten et mindre, drikk meir og evt går ned i vekt, kan det vere greit å ta ein helseundersøkelse med blodprøve for å sjekk funskjonen til nyrer og lever mm. Vi sjekkar også f.eks tenner og vekt og gir beskjed hvis noko bør gjerast.

Andre tjenestar Katt

 
0

Viss du treng noko som ikkje står som eit valg, velg denne tenesten og skriv gjerne kva det gjeld når du kjem til trinn 5 på Notat.

Helsekontroll Fugl

 
0

Vanlig helsekontroll.

Andre tjenestar Fugl

 
0

Viss du treng noko som ikkje står som eit valg, velg denne tenesten og skriv gjerne kva det gjeld når du kjem til trinn 5 på Notat.

Helsekontroll Gnager

 
0

Viss du treng noko som ikkje står som eit valg, velg denne tenesten og skriv gjerne kva det gjeld når du kjem til trinn 5 på Notat.

Kastrasjon av hannkanin

 
0

Gjerast på kanin i full narkose.

Tannundersøking og behandling kanin

 
0

Kaniner har tenner som veks kontinuerleg. Ved feilstillingar eller mangelfull andel grovfor kan tenner vekse og gje kanina store vanskar med å få i seg mat.
Vi sederer kanina,og undersøkjer munnen før vi gjer dei tiltaka som er naudsynt.

Andre tjenestar Gnager

 
0

Viss du treng noko som ikkje står som eit valg, velg denne tenesten og skriv gjerne kva det gjeld når du kjem til trinn 5 på Notat.

Vaksinasjon av hest Ørsta / Volda

 
0

Salgsattest hest Ørsta / Volda

 
0

Salgsattest med helseundersøkelse og bøyeprøver

Helseattest hest

 
0

Helseattest når stevnearrangør eller mottaker av hest som skal i trening krev dette.

Ultralyd hest

 
0

Både folikkelkontroll og drektighetskontroll av hoppe

Tannundersøkelse hest med enkel behandling

 
0

Sjekk av tenner på sedert hest med vurdering av tenner og munnhule, samt nødvendig tannrasp o l.

Tannbehandling ved mistanke om utfordringar

 
0

Kastrasjon av hingst

 
0

Ståande kastrasjon av normalt frisk hest

Ponnimåling

 
0

Sertifisert måling av ponni

Andre tjenestar hest

 
0

Når det er eitkvart du ikkje finn andre alternativ på.

Skade /kuttsår og liknande

 
0

Halt lam grunna fødselshjelp

 
0

Halt lam / byll i klauvspalte

 
0

Augeloksproblem / entropion

 
0

Velg medarbeider

Trinn

Velg tidspunkt

Trinn

Legg inn kontaktopplysninger

Trinn

Bekreft avtale

Trinn

Nettbooking systemet er levert av